Hoppa till innehåll

Hantverkarens rätt till avhjälpande – har erbjudandet lämnats ”utan uppskov”?

  • av
rätt till avhjälpande

Fråga

Hej,

Jag har anlitat en hantverkare som gjort renoveringsarbeten i min lägenhet, bl.a. tapetsering. Några veckor efter att arbetet var klart märkte jag att tapeterna börjat släppa. Jag mailade därför hantverkaren om detta, men han svarade inte. Först efter att jag ringt flera gånger under ett par veckors tid (samtal han inte svarade på), fick jag ett mailsvar från honom där han skrev att han var på semester och skulle återkomma om 3 veckor (han kommenterade överhuvudtaget inte att jag skrivit att tapeterna lossnat!).

Några dagar därefter valde jag att anlita en annan hantverkare. Han konstaterade att tapeterna satts upp med fel lim och att arbetet var ”amatörmässigt utfört”. Det fanns inget annat val än att dra ner tapeterna och sätta upp nya. Den tidigare hantverkaren hade alltså varit totalt inkompetent! Detta kostade mig ca 8 000 kr. Efter arbetet var klart vände jag mig till min tidigare hantverkare och bad honom ersätta mig med motsvarande summa.

Då blev det liv i stugan. Han skrev att han inte kommer betala ett öre till mig eftersom jag i mitt första mail till honom inte bett honom fixa något, utan att jag bara skrivit att det var fel på tapetseringen. Hade han vetat att jag ville ha det åtgärdat så hade han såklart gjort detta, skrev han. Dessutom tyckte han att jag borde ”förvarnat” honom om min plan att anlita annan hantverkare. Inte bara några dagar efter hans mail anlita någon annan. Han skrev att han har en avhjälpanderätt och att jag genom att inte invänta honom nekat honom den rätten. Därför är han inte är skyldig mig något. Jag upplevde hans mail som aggressivt och obehagligt.

Stämmer det att jag agerat på ett sätt innebärande att jag nu inte har rätt att kräva honom på avhjälpandekostnaden om 8 000 kr?

Svar

Hej,

Tack för din fråga.

Enligt 20 § konsumenttjänstlagen är huvudregeln att man som konsument har en rätt att kräva att hantverkaren avhjälper ett fel. Utifrån din text, förstår jag det som att du i ditt reklamationsmail inte explicit bad hantverkaren om att han skulle åtgärda tapetseringen, och att hantverkaren nu menar att detta ska ha till följd att du inte har rätt att kräva ersättning från honom. Hantverkaren har fel. En konsument har nämligen ingen skyldighet att vid sin reklamation begära att hantverkaren avhjälper felet, utan det räcker med att konsumenten avger en s.k. neutral reklamation (dvs. där önskad påföljd inte framgår vilket innebär att konsumenten inte heller behöver uppge att denne kräver att hantverkaren ska avhjälpa felet). Det är istället hantverkarens ansvar att tillvarata sin avhjälpanderätt genom att agera och meddela konsumenten om hantverkaren önskar åtgärda felet.

För att få behålla sin rätt att avhjälpa felet måste hantverkaren ”utan uppskov” efter att hantverkaren fått reklamationen underrätta konsumenten om att denne önskar avhjälpa felet. Att något ska ske ”utan uppskov” är en snäv tidsfrist som ska motsvara termen ”genast”. Att ”genast” underrätta konsumenten innebär inte att detta måste ske ”omedelbart”. Hantverkaren är berättigad till visst rådrum, t.ex. för att undersöka om det föreligger fel eller fråga om möjligheten att avhjälpa detta med hänsyn till felets art eller med beaktande av tillgång till material eller reservdelar. 

Sammanfattning

Utifrån vad du skriver, kan jag inte se att hantverkaren överhuvudtaget uppgivit att han önskar avhjälpa felet. Han har enbart angivit att han ämnar återkomma om tre veckor. Även om hantverkaren i sitt mail hade angett att han ville avhjälpa felet, kan man fråga sig om denna underrättelse verkligen skett ”utan uppskov” (jag förstår det som att hans mail skickades i vart fall ett par veckor efter ditt reklamationsmail).

Det finns därför god grund att argumentera för att hantverkaren mist sin rätt att avhjälpa felet, vilket innebär att du kan kräva hantverkaren på ersättning för skäliga och nödvändiga avhjälpandekostnader (antingen genom prisavdrag eller i form av skadestånd).

Lycka till! 

Tillämpliga lagrum

Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen, varför utgångspunkten för svaret är vad som gäller enligt lagen. Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:

20 § andra stycket (Avhjälpande): Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer