Hoppa till innehåll

Fast pris och materialkostnader vid hantverkartjänster

  • av
badrum avhjälpanderätt
En hantverkare och en konsument har kommit överens om ett fast pris för att bygga en trappa. Efter utfört arbete visar det sig att materialkostnader lagts ovanpå det fasta priset vilket gör att totalkostnaden blev högre än avtalat. 

Fråga

Jag anlitade en hantverkare för att bygga en specialdesignad trappa i mitt hus. I vårt avtal står det: ”Fast pris:150 TKR”. Det står inget om materialet och vi har inte före eller under arbetet pratat om detta. Det står i avtalet också att ”tilläggsarbeten debiteras med 600 kr inkl. moms per timme”. 

Nu är trappan klar och jag är jättenöjd. Det jag inte är nöjd över är att jag fått en faktura på 185 TKR. På fakturan står det att hantverkaren lagt ned 150 timmar och att materialet kostade 35 TKR (brädor + spik m.m.). Vi är överens om att inga tilläggsarbeten gjorts. 

Jag läste i lagen att priset måste vara ”skäligt”. Det har ju bara tagit hantverkaren 150 timmar att bygga trappan och med ett timpris på 600 kr blir det 90 TKR och inte 150 TKR. Jag tycker därför 90 TKR är det som är ”skäligt”. Priset för materialet om 35 TKR är rimligt tycker jag. Jag har därför betalt hantverkaren 125 TKR (90 TKR + 35 TKR) totalt. Hantverkaren har nu skickat ett inkassokrav på resterande 60 TKR (185 TKR – 125 TKR). Vad ska jag göra?

Svar

I konsumenttjänstlagen, vilken appliceras på hantverkartjänster, står det att beställaren ska betala ett pris som är skäligt ”i den mån priset inte följer av avtalet”. I ditt fall följer priset av avtalet, dvs. ett fast pris om 150 000 kr. Lagrummet ger alltså inte utrymme för prövning av det avtalade prisets skälighet. Skulle det röra sig om en större diskrepans, skulle det avtalade fasta priset eventuellt kunna angripas med stöd av 36 § avtalslagen (vilket är en allmän jämkningsregel som används bl.a. för att jämka oskäliga avtalsvillkor). Diskrepansen i ditt fall är relativt begränsad.  Utsikterna att nå framgång med argumentet att det avtalade fasta priset är oskäligt, och ska jämkas enligt 36 § avtalslagen, torde därför vara begränsade.

Vad gäller materialet, skriver du att inget nämns om detta i det skriftliga avtalet. Det har inte heller diskuterats mellan dig och hantverkaren. Enligt konsumenttjänstlagen ska en hantverkare tillhandahålla behövligt material om annat inte får anses avtalat. Ett avtalat pris ska alltså i tveksamma fall anses inkludera även material, varvid hantverkaren har att undanröja tveksamheter och visa att avtalat pris inte inkluderar material.

Sammanfattningsvis

Utifrån den information som finns i din fråga, är min bedömning att du inte ska behöva betala mer än det fasta priset om 150 000 kr. I detta pris ska materialet ingå (om inte annat får anses avtalat). Detta innebär att det återstår 25 000 kr att betala (och inte av hantverkaren krävda 60 000 kr).

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer