OM SKILL


SKILL Advokater är en Stockholmsbaserad advokatbyrå. Vår styrka bygger inte enbart på den passion och det engagemang vi har för våra klienter och de frågor vi arbetar med, utan också på den specialistkompetens vi har byggt upp efter många år inom advokatyrket. Vi brinner för vad vi gör.


Vi är specialiserade inom affärsjuridik och skatterätt samt även tvister, kommersiella avtal, arbetsrätt och kapitalmarknadsfrågor.


Vi har också juridisk expertis inom upphandling, fastighets- och entreprenadrätt samt IT-rätt och GDPR.

Vi biträder både företag och privatpersoner i hela landet och internationellt.

Välkommen till 
SKILL Advokater

SPECIALISERING


Tvister


Vi representerar klienter i framförallt kommersiella tvister i domstol och i nationella samt internationella skiljeförfaranden.
 

Våra jurister arbetar med tvister på många områden och inom vitt skilda branscher, men har särskild erfarenhet av avtalstvister, arbetsrättstvister, bolagsrätt, skadeståndsrätt, entreprenader och offentlig upphandling.


Arbetsrätt


Vi har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper ofta arbetsgivare, både före och efter att problem uppstått. Det kan vara frågor om t.ex. anställnings- och VD-avtal, kollektivavtal, omstruktureringar, medbestämmande och uppsägningar.


Vi hjälper även enskilda arbetstagare vid avtalsförhandlingar och tvister, ofta i samband med uppsägningar.


Skatterätt


Som ett naturligt led i att vara en affärsjuridisk byrå erbjuder vi även skatterådgivning. Skatteaspekterna är ofta fundamentala för olika former av omstruktureringar, t.ex. vid företagsöverlåtelser, generationsskiften eller finansieringslösningar. Det kan även röra sig om att tillse att företaget har en optimal ägarstruktur.


Vi ger också juridiskt stöd inom ramen för skatteprocesser och skatterevisioner samt löpande rådgivning kring t.ex. inkomstskatt.


IT-rätt och GDPR

 

Vi har djupgående erfarenhet av juridiska och affärsmässiga frågor med koppling till IT-området, både nationellt och internationellt.


Vi upprättar och förhandlar även alla slags inom området förekommande avtal och bistår med tolkning och implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR).
Affärsjuridik och bolagsrätt


Vi bistår små, stora och även börsnoterade företag med juridisk rådgivning inom de flesta rättsområden.


Vi tillhandahåller rådgivning i alla skeenden av ett bolags verksamhet, t.ex. aktiebolagsrättslig rådgivning, finansiering, företagsförsäljningar och omstrukturering.Avtalsrätt

 

Våra jurister har lång erfarenhet av att biträda bolag och privatpersoner såväl i enklare som i mer komplexa affärsuppgörelser.


Vi hanterar dagligen en variation av kommersiella avtal och vi har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal såsom aktieägaravtal, konsultavtal, leveransavtal, distributions- och agentavtal, aktieöverlåtelseavtal och IT-avtal.


Fastighet- & entreprenadrätt

 

Vi har bred erfarenhet av rådgivning och biträde i fastighetsrättsliga frågor, t.ex. avseende fastighetsöverlåtelser, tvister gällande fel i fastighet och olika nyttjanderätter.


Vi tillhandahåller även rådgivning inom entreprenadjuridik och relaterade tvister.


Offentlig upphandling


Våra jurister har kvalificerad erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor, överprövnings-processer och skadeståndstvister.


Vi hjälper också till med granskning av dokument, t.ex. förfrågnings- och anbudsunderlag.Kapitalmarknadstransaktioner

 

Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter med upprättande och granskning av dokumentation på obligationsmarknaden, som t.ex. villkor och prospekt.


TEAM

CHRISTINA MALM
Advokat/Delägare


Utbildning

- Jur. kand., Uppsala Universitet, 1994


Erfarenhet

- Partner, Berghco Advokatbyrå, 2009-2019

- Counsel, Ashurst Advokatbyrå, 2007-2009

- Associate, Advokatfirman Södermark, 1996-2006

- Tingtjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt, 1995-1996


Uppdrag
Ledamot i styrelsen för Sveriges advokatsamfund


Medlemskap
Medlem av Sveriges advokatsamfund

 

CATHERINE INNERGÅRD
Advokat/Delägare


Utbildning

- Jur. kand., Stockholm Universitet, 2011

- Utlandsstudier, San Diego State University, 2008-2009


Erfarenhet

- Advokat, Berghco Advokatbyrå, 2012-2019

- Tingtjänstgöring, Södertörns tingsrätt, 2011-2012

- Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2010 – 2011


Medlemskap
Medlem av Sveriges advokatsamfund


LINA SANDSTRÖM

Counsel

 

Utbildning

- Göteborgs Universitet (jur. kand, 1999 och fil. kand. ekonomi, 1999)

Erfarenhet

- Partner, Skatt och Planering AB, 2018-
- Skattechef, Hoist Finance, 2015-2019
- Skattechef, Lantmännen, 2008-2015
- Skatterådgivare, PwC, 2007-2008
- Skatterevisor, Skattebrottsutredare och kvalificerad skattehandläggare, Skatteverket, 2000-2007

JAN HENRIK AHRNELL

Of Counsel

 

Utbildning

- Jur. Kand, Uppsala Universitet, 1986
- Utlandsstudier, University of Minnesota Law School, 1984

Erfarenhet

- Of Counsel/Counsel, Berghco Advokatbyrå, 2015-2019
- Senior Advisor, Telia Company AB, 2013-2014
- Chefsjurist, Telia Company AB, 1999-2013
- Juristpositioner inom Teliakoncernen, 1989-1999
- Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Jönköpings län, 1986-1989

SKILL 
ADVOKATER

Adress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Hitta oss på

Dokument


Cookie-policy


I accept cookies

Read more
Accept