Hoppa till innehåll

Vi är specialiserade inom bl.a. entreprenadrätt, tvister, avtal, arbetsrätt och bolagsrätt.

Våra advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister där advokaterna representerar såväl entreprenörer/byggbolag som köpare/beställare.

Vilka är vi?

Om SKILL

SKILL Advokater är en Stockholmsbaserad advokatbyrå. Vår styrka bygger inte enbart på den passion och det engagemang vi har för våra klienter och de frågor vi arbetar med, utan också på den specialistkompetens vi har byggt upp efter många år inom advokatyrket. Vi brinner för vad vi gör.

good vibes

Tvister

Vi representerar klienter i framförallt kommersiella tvister i domstol och i nationella samt internationella skiljeförfaranden. 

Vi arbetar med tvister på många områden och inom vitt skilda branscher, men har särskild erfarenhet av avtalstvister, arbetsrättstvister, bolagsrätt, skadeståndsrätt, entreprenader och offentlig upphandling.

Avtalsrätt

Våra jurister har lång erfarenhet av att biträda bolag och privatpersoner såväl i enklare som i mer komplexa affärsuppgörelser.

Vi hanterar dagligen en variation av kommersiella avtal och vi har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal såsom aktieägaravtal, konsultavtal, leveransavtal, distributions- och agentavtal, aktieöverlåtelseavtal och IT-avtal.

Arbetsrätt

Vi har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper ofta arbetsgivare, både före och efter att problem uppstått. Det kan vara frågor om t.ex. anställnings- och VD-avtal, kollektivavtal, omstruktureringar, medbestämmande och uppsägningar. 

Vi hjälper även enskilda arbetstagare vid avtalsförhandlingar och tvister, ofta i samband med uppsägningar

Affärsjuridik & bolagsrätt

Vi bistår små, stora och även börsnoterade företag med juridisk rådgivning inom de flesta rättsområden.

Vi tillhandahåller rådgivning i alla skeenden av ett bolags verksamhet, t.ex. aktiebolagsrättslig rådgivning, finansiering, företagsförsäljningar och omstrukturering.

Entreprenadrätt

Vi har bred erfarenhet av rådgivning och biträde i fastighetsrättsliga frågor, t.ex. avseende fastighetsöverlåtelser, tvister gällande fel i fastighet, hantverkartvister och olika nyttjanderätter.

Vi tillhandahåller även rådgivning inom entreprenadjuridik och relaterade tvister.

Kapitalmarknad

Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter med upprättande och granskning av dokumentation på obligationsmarknaden, som t.ex. villkor och prospekt.

Vad säger våra kunder?

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening. Vi anlitade ett byggföretag för att relina alla stammar i vår fastighet. Byggbolaget gjorde ett dåligt jobb och levererade en försenad entreprenad. Vi kontaktade därför Skill Advokater som hjälpte oss i tvisten mot byggbolaget. Vi är mycket nöjda med utfallet. Advokaterna uppvisade hög kompetens, enormt engagemang och ett kundfokus utan dess like. Våra starka rekommendationer!
Maya Z.
Vi kontaktade Catherine efter pågående tvist med vår byggnadsentreprenör. Catherine satte sig snabbt och noggrant in i vårt ärende och har hanterat de problemställningar och ärenden som vi ställts inför på ett högst professionellt och sakkunnigt sätt. Catherine visar stort engagemang och förståelse och alltid hållit god kommunikation.
Anna K.

Team

advokat-christina-malm

CHRISTINA MALM
Advokat/Delägare

 

Utbildning
– Jur. kand., Uppsala Universitet, 1994

Erfarenhet
– Partner, Berghco Advokatbyrå, 2009-2019

– Counsel, Ashurst Advokatbyrå, 2007-2009

– Associate, Advokatfirman Södermark, 1996-2006

– Tingtjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt, 1995-1996

Uppdrag
Ledamot i styrelsen för Sveriges advokatsamfund

Medlemskap
Medlem av Sveriges advokatsamfund

advokat-catherine-innergård

CATHERINE INNERGÅRD
Advokat/Delägare

Utbildning
– Jur. kand., Stockholm Universitet, 2011

– Utlandsstudier, San Diego State University, 2008-2009

Erfarenhet
– Advokat, Berghco Advokatbyrå, 2012-2019

– Tingtjänstgöring, Södertörns tingsrätt, 2011-2012

– Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2010 – 2011

Medlemskap
Medlem av Sveriges advokatsamfund

jan-henrik-ahrnell-counsel

JAN HENRIK AHRNELL
Of Counsel

Utbildning
– Jur. kand., Uppsala Universitet, 1986

Erfarenhet
– Of Counsel/Counsel, Berghco Advokatbyrå, 2015-2019

– Senior Advisor, Telia Company AB, 2013-2014

– Chefsjurist, Telia Company AB, 1999-2013

– Juristpositioner inom Teliakoncernen, 1989-1999

– Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Jönköpings län, 1986-1989

 

EF

EMELIE FÄRDIGS
Kontorschef

Utbildning
– Interaktionsdesign (UX), Nackademin, 2006-2008

– Flertalet kurser inom företagsekonomi, redovisning, moms, lön och bokslut

Erfarenhet
– Kontorschef, Berghco Advokatbyrå, 2013-2022

SKILL ADVOKATER

Adress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer