Hoppa till innehåll

ÄTA-arbeten vid småhusentreprenader – har kunden alltid rätt?

  • av
äta-arbeten småhusentreprenad

Fråga

Hej,

Jag äger ett byggbolag som byggt ett hus åt en privatperson.

Vi kom överens om ett fast pris för bygget. Under arbetets gång har kunden gjort massa tilläggsbeställningar t.ex. ändrat i ritningarna så lösningarna blivit mer exklusiva och tidskrävande, valt dyrare material m.m. Detta ingick inte i det fasta priset som vi kom överens om i början av entreprenaden.

Nu när kunden fått fakturan så förnekar kunden att hon gjort alla extrabeställningar. Kunden säger att dessa arbeten och material skulle ingå i det fasta priset. Tyvärr finns inget skriftligt avtal eller några mail, sms m.m. utan hela projektet har byggt på ett förtroende eftersom jag tidigare utfört arbeten åt kunden och då har allt gått bra. Vad gäller?

Svar

Hej,

Tack för din fråga.

En av de vanligaste anledningarna till entreprenadtvister är just den tråkiga situationen du nu befinner dig i, dvs. att parterna inte är överens om vad som skulle ingå i priset och vad som utgör ÄTA-arbeten.

Konsumenttjänstlagen

Den lag som reglerar bl.a. olika typer av byggtjänster/ entreprenader som utförs åt privatpersoner/konsumenter är konsumenttjänstlagen. I lagen finns särskilda regler gällande just byggandet av småhus, vilka ger ett förstärkt konsumentskydd.

ABS 18

Utöver konsumenttjänstlagen finns en möjlighet att fylla ut lagens bestämmelser. Ofta brukar parterna ingå standardavtalet ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader), som är gällande version av ABS. Av din fråga framgår dock att ni inte ingått ABS 18 eller något skriftligt avtal överhuvudtaget.

Konsumentens påstående gäller om inte annat är avtalat

Bestämmelse 51 § i konsumenttjänstlagen stipulerar att vid småhusentreprenader gäller vad konsumenten påstår har avtalats gällande arbetets omfattning, priset eller grunderna för prisets bestämmande, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande. Detta gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Vi rekommenderar därför alltid att använda skriftliga avtal (gärna ABS 18), samt dokumentera ÄTA-arbeten skriftligt, så det går att bevisa vad man kommit överens om och på så sätt förebygga eventuella missförstånd. Vad gäller ÄTA, är ett förslag att använda sig av formuläret “Ändringar och tilläggsarbeten” som är en bilaga till ABS 18. ABS 18 och bilagan finns tillgängliga på Konsumentverkets hemsida.

Bestämmelsen gäller alltså även frågan som är aktuell i ditt fall. Dvs. vad som skulle ingå i det fasta priset och vad som utgör ÄTA-arbeten. Detta innebär att du har bevisbördan för vad som avtalats. Att det helt saknas skriftliga underlag innebär en brant uppförsbacke för dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer